Tymhorau

Hafan > Ysgol > Tymhorau

TYMOR:

 Hydref 2023

1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024

Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Hâf 2024

8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024 

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun, 4 Medi 2023.

GWYLIAU:

30 Hydref 2023 - 3 Tachwedd 2023 (Hanner-Tymor)

25 Rhagfyr 2023 - 5 Ionawr 2024 (Gwyliau’r Nadolig)

12 Chwefror 2024 - 16 Chwefror 2024 (Hanner-Tymor)

25 Mawrth 2024 - 5 Ebrill 2024 (Gwyliau’r Pasg)

6 Mai 2024 (Calan Mai)

27 Mai 2024 – 31 Mai 2024 (Hanner-Tymor)

22 Gorffenaf – 30 Awst 2024 (Gwyliau'r Haf)

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2024.

 

Mwy o wybodaeth am Ddyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd