Croeso

Hafan > Ysgol > Croeso

Mae’n fraint eich croesawu i Ysgol Bontnewydd.

Yma, rydym wedi ymrwymo, ochr yn ochr â thîm ehangach yr ysgol, i feithrin ac ysbrydoli ein disgyblion i ffynnu ym mhob agwedd o’u datblygiad.

Mae staff yr ysgol hefyd yn ddysgwyr, ac wedi ymrwymo i'w datblygiad proffesiynol eu hunain fel y gallant ddarparu'r addysg orau i'ch plentyn.

Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu gallu dysgwyr i ddeall eu hunain fel dysgwr a chwarae rhan weithredol wrth lunio sylfeini eu profiadau dysgu.

Mae gennym gymuned ysgol gefnogol iawn sy’n chwarae rhan fawr ochr yn ochr â’r ysgol. Gyda’n gilydd, rydym yn sicrhau bod y dysgu’n gydweithredol, yn gymdeithasol, yn greadigol ac yn darparu cyfleoedd dysgu bywyd go iawn i’n disgyblion.


Mr Gareth Wyn Jones
Pennaeth