Clwb Tŷ Wendy Bontnewydd

Hafan > Y Gymuned > Clwb Tŷ Wendy Bontnewydd

Rydym yn glwb ar ôl ysgol sydd yn cael ei cynnal yn y Ganolfan Gymunedol. Sefydlwyd y clwb yn 2013.

Mae'n glwb poblogaidd iawn, lle mae’r plant yn dod i gael hwyl ac ymlacio. Rydym hefyd yn cynnal clwb yn ystod y gwyliau.

Rydym hefyd ar agor 11.00yb - 3.00yh ar fore Dydd Gwener i'r plant Meithrin.

Manylion Cyswllt

Margaret Brister: Person cofrestredig

margaretbrister2462@gmail.com
07783059868

Sophie Jones: Person a gofal

Sophiejones2703@gmail.com
07477002198

Prisiau tymor

3yp - 6yh : £12.50

Prisiau Gwyliau

8yb - 6yh : £26

8yb - 1yp : £16

1yp - 6yh : £16