Diwrnod Ysgol

Hafan > Swyddfa > Diwrnod Ysgol

Clwb brecwast

8.00 – 8.25 y.b - £1
8.25 – 8.50 y.b - Am ddim

Drysau’r clwb brecwast yn agor am 8.00 y.b.  Defnyddiwch ddrysau’r neuadd os gwelwch yn dda.

Bydd angen i chi yn sicrhau lle i’ch plentyn drwy’r system ‘School Gateway’ o flaen llaw.

Meithrin

Drysau ar agor - 8.50 y.b.
Sesiwn bore - 9.00 – 11.00 y.b.

Derbyn – Blwyddyn 2

Drysau ar agor - 8.50 y.b.
Sesiwn bore - 9.00 – 12.00 y.h.
Sesiwn prynhawn - 1.00 – 3.00 y.h.

Blwyddyn 3 i blwyddyn 6

Drysau ar agor - 8.50 y.b.
Sesiwn bore - 9.00 – 12.00 y.h.
Sesiwn prynhawn - 1.00 – 3.20 y.h.

Ein nod yw sicrhau diogelwch y plant o fewn strwythur cadarn a chroesawus.
 Mae’r ysgol yn gweithredu trefniadau goruchwylio plant gan yr athrawon a’r gweinyddesau yn ystod y cyfnodau isod:


• Cyn dechrau’r ysgol (8.50 – 9.00)


• Egwyl y bore /amser cinio/ Egwyl y prynhawn


• Diwedd y prynhawn (3:00 neu 3:20)

a) Trefniadau Tywydd Sych
 Gweithredir y goruchwylio drwy system rota dyddiol. Bydd y staff ar ddyletswydd yn goruchwylio’r buarth drwy gydol y cyfnod. Gwneir trefniadau i gyflenwi pan fo aelod o staff yn absennol.

b) Trefniadau Tywydd Garw Ar gyfnodau o dywydd garw, yr athrawon dosbarth fydd yn gyfrifol am ddarparu gweithgaredd i’r plant a’r staff ar ddyletswydd i’w goruchwylio yn ystod yr egwyl.

c) Trefniadau Amser Cinio 
Goruchwylir plant gan dair oruchwylwraig. Ar ôl i’r plant orffen bwyta, mae’r goruchwylwyr yn mynd allan gyda’r plant ac yn eu goruchwylio ar y buarth hyd amser dod i mewn. Yn ystod tywydd garw, byddant yn goruchwylio’r plant yn eu dosbarthiadau.

Gweithgareddau Allgyrsiol

Rydym yn cynnig amrywiaeth o glybiau ar ôl ysgol.  Mae rhai clybiau yn benodol i oedran a byddant yn cael eu cyfyngu i uchafswm niferoedd am resymau iechyd a diogelwch.