Cyngor Cymuned Bontnewydd

Hafan > Y Gymuned > Cyngor Cymuned Bontnewydd

Mae Cyngor Cymuned Y Bontnewydd yn gwasanaethu ardal Bontnewydd, Llanfaglan i lawr am Y Foryd, ac i’r dwyrain, hyd at gyrion pentref Caeathro.

Mae yna 11 aelod, ac mae’r cyfarfodydd fel arfer ar nos Iau cyntaf bob mis, heblaw am fis Ionawr ac Awst, am 7 yr hwyr yn Y Ganolfan, Bontnewydd.

Manylion Cyswllt

E-bost: Cyngorbontnewydd@gmail.com

Ffôn: 07957 513237