Pwy ydi Pwy - Llywodraethwyr

Hafan > Ysgol > Pwy ydi Pwy - Llywodraethwyr

Cadeirydd - Mr Owain Ellis
Is-gadeirydd - Mrs Menna Trenholme
Cynrychiolydd rhieni - Mrs Rebecca Griffiths, Mrs Lowri Griffiths, Iwan Jones, Medi Edwards
Cynrychiolydd A.A.Ll - Mrs Donna Griffiths, Mrs Rhiannon Thomas
Cynrychiolydd Cyngor y Tref - Mr Meilir Hughes
Aelod Cyfetholedig - Mr Owain Ellis, Mrs Lisa W. Williams
Cynrychiolydd staff ategol - Miss Ceri Jones
Cynrychiolydd athrawon - Miss Eirian Madine
Clerc - Mrs Gill Jones
Pennaeth - Mr Gareth Wyn Jones