Y Gymdeithas

Hafan > Y Gymuned > Y Gymdeithas

Cymdeithas Undebol Bontnewydd 2023-24

Llywydd: Mrs Aelwen Roberts

Trysorydd: Mrs Linda Thomas

Yn wreiddiol Cymdeithas Undebol Capeli Siloam a Libanus a arferai gyfarfod yn festri Siloam. Wedi i'r capel gau cynhaliwyd pob cyfarfod yn y ganolfan.

Bu eithrio tymor 2020-21 pan na chafwyd cyfarfodydd llwyddwyd i gael 8 cyfarfod pob blwyddyn unwaith eto.

Aelodau'r Pwyllgor:

Linda Thomas
Glenys Ellis
Glenys Herbert
Morfydd Thorne
Anwen Pritchard
Aelwen Roberts

Cyfarfod i ddechrau am 7.30pm ar Nos Fercher yn Y Ganolfan, Bontnewydd - Aelodaeth yn rhydd i'r cylch.

Cyfarfodydd 2023-2024

Ionawr 17
Rhian Cadwaladr
'Sgwennu Llyfr a Chymysgu Cacen

Chwefror 7
Orig Ddifyr yng Nghwmni
Dewi Jones

Mawrth 6
Dathlu Dydd Gwyl Dewi yn Clwb Golff, Caernarfon

Chwefror 21
Len Jones
Bob Owen,Croesor

Hydref 4
Sian Gibson a'i Disgyblion
Noson Gerddorol

Hydref 18 
Alwyn Ifans
Adar Gwyllt

Tachwedd 8
Robert Wyn
Nodweddion Pentref Bontnewydd

Tachwedd 22
Meinir Owen
Y "Royal Charter"