Who's Who - Staff

Home > School > Who's Who - Staff

(Translation coming soon)

Pennaeth: Mr Gareth Wyn Jones
Dirprwy Bennaeth: Miss Eirian Madine

Ysgrifenyddes: Mrs Gill Jones

Athrawon

Mrs Angharad Price
Mrs Rachel Owen
Mrs Bethan Jacks
Mrs Rowena Robert-Evans
Miss Beca Jones
Mrs Lynne Adams
Mrs Sian Griffiths
Mrs Rona Hughes

Cymhorthyddion

Mrs Beth Green
Miss Bethan Pritchard
Miss Linsey Hughes
Miss Nicky Hughes
Miss Ceri Elena Jones
Miss Awel Haf Owen
Miss Glesni Williams
Miss Ceri Ann Jones
Mrs Alwena Williams
Miss Rachel Hanks
Mrs Chrisitne Jones
Mrs Nia Jones
Mrs Emma Roberts
Miss Claire Parry
Mrs Lliwen Morgan
Mrs Carys Cadwaladr
Mr Owain Jones

Staff y gegin a ganhau

Mrs Maggie Johnstone
Mrs Lilia Owen
Mrs Gwenan Griffiths

Gofalwr

Mr Glyn Roberts