Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Ysgol

Gwybodaeth

Taith Weledol

Calendr Digwyddiadau

Pwy di Pwy

Llywodraethwyr

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Cyngor Ysgol

siarter iaith Siarter Iaith

Ysgol Iach

Ysgol Werdd / Eco-Sgolion

Y Clwb Brecwast

Clybiau Allgyrsiol

Gwersi Offerynnol

Adroddiad Estyn

Cysylltu

Map

Albwm

 

Cysylltu

Pennaeth: Llyr Rees
Ysgol Gynradd Bontnewydd
Bontnewydd
Caernarfon
LL55 2UF.

Ffon: (01286) 673880
E-bost: LlyrRees@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share