Y Gymuned

 


Gall gweithgareddau o fewn y gymuned ehangach
gyfoethogi'r profiadau caiff eich plentyn.

Dyma'r wybodaeth diweddaraf.

 


 

Y Gymuned

Cyngor Cymuned Bontnewydd
Mudiadau
Hwyl y Bont

 

Cysylltu

Pennaeth: Llyr Rees
Ysgol Gynradd Bontnewydd
Bontnewydd
Caernarfon
LL55 2UF.

Ffon: (01286) 673880
E-bost: LlyrRees@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share