Rhieni

 

Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a'r cartref.

Rydym yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich
plant a chefnogi gwaith yr ysgol.
 

Rhieni

Gwybodaeth

Taith Weledol

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Gwirfoddoli

Mynegi Barn

Helpu Eich Plentyn

 

Cysylltu

Pennaeth: Llyr Rees
Ysgol Gynradd Bontnewydd
Bontnewydd
Caernarfon
LL55 2UF.

Ffon: (01286) 673880
E-bost: LlyrRees@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share