Plant

 

Croeso i Adran y Plant.

Yma, fe welwch amrywiaeth o dudalennau
i'ch diddanu a'ch cynorthwyo yn eich dysgu.
 

Plant

Gwaith Cartref

Cyngor Ysgol

Prif Ddisgyblion

Ysgol Werdd / Eco-Sgolion

Plant ar Waith – Cyfnod Sylfaen

Plant ar Waith – Adran Iau

Yr Urdd

Chwaraeon

Gemau ar y We

Albwm

Wal Fideo

siarter iaith Siarter Iaith

siarter iaith Ysgol Iach

 

Cysylltu

Pennaeth: Llyr Rees
Ysgol Gynradd Bontnewydd
Bontnewydd
Caernarfon
LL55 2UF.

Ffon: (01286) 673880
E-bost:LlyrRees@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share