Newyddion


Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Newyddion

Newyddion diweddaraf

Archif Newyddion

Y Newyddlen

Llythyrau

Calendr Digwyddiadau

Tymhorau

 

Cysylltu

Pennaeth: Llyr Rees
Ysgol Gynradd Bontnewydd
Bontnewydd
Caernarfon
LL55 2UF.

Ffon: (01286) 673880
E-bost: LlyrRees@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share