Croeso

Ein nod yw darparu addysg o’r ansawdd orau a chwricwlwm eang mewn awyrgylch hapus, diogel a gofalgar. Gobeithio y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol.

Pennaeth: Gareth Jones
Ysgol Gynradd Bontnewydd, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2UF
Ffon: (01286) 673880
E-bost:pennaeth@bontnewydd.ysgoliongwynedd.cymru


 

 

 

Ysgol

img

 

Plant

img

 

Rhieni

img

 

Newyddion

img

 

Y Gymuned

img

 

Digwyddiadau